Zabezpieczenie

Krąg kamienny

Kamień od wieków służył człowiekowi, nie tylko jako powszechny materiał budowlany, ale również jako główny element wykorzystywany do skupiania i wzmacniania energii ziemi. Nie bez znaczenia pozostawał kształt kręgu, oparty zawsze na bazie koła oraz charakteryzujący się odpowiednią orientacją kamieni.

Symbolika koła od dawna wiązała się z doskonałością, boskością,a kształt ten miał ułatwiać człowiekowi komunikację z energiami Ziemi i Kosmosu. Wejście i przebywanie w specjalnie wydzielonym takim obszarze, zapewniało nie tylko ochronę, ale przede wszystkim stymulowało rozwój duchowy, kontakt ze swoim wnętrzem, wyciszało oraz niekiedy wspomagało wyzdrowienie na planie fizycznym. Oczywiście, wszytkie te dobroczynne czynniki kamiennego kręgu (jak i wiele innych odczuć, ściśle uzależnionych od nas samych) zależy przede wszystkim od odpowiedniej energetyki. A ta znowu nierozerwalnie połączona jest z odpowiednim posadowieniem kamieni, ich orientacją oraz polaryzacją. W przeciwnym razie, zamiast cieszyć się wspaniałą i dobroczynną atmosferą, wręcz możemy sobie zaszkodzić.

Stworzenie kamiennego kręgu:

Naturalne-Zabezpieczenie- lokalizacja najbardziej optymalnego miejsca,

- pomoc w doborze kamieni oraz konsultacja co do ilości kamieni i wielkości kręgu,

- odpowiednia polaryzacja kamieni oraz ich lokalizacja w celu zmaksymalizowania energetyki kręgu,

- w zakresie inwestora leży zakup kamieni ich dowóz, rozładunek oraz przy mojej pomocy posadowienie ich we wskazanych przeze mnie miejscach i odpowiednim zlokalizowaniu (chodzi tu o wykorzystanie ciężkiego sprzętu).