Zabezpieczenie

Radiestezja dla każdego

Jedna z najstarszych znanych dziedzin wiedzy, a jednak wciąż wywołująca bardzo głębokie kontrowersje, spory oraz ostre dyskusje pomiędzy jej zwolennikami i przeciwnikami. Wywodzi się z bardzo odległych mroków przeszłości, jako że według istniejących dowodów, wykorzystywana była już przez starożytnych Egipcjan (od ponad 2000 lat p.n.e), Chińczyków (już, od co najmniej 4000 lat p.n.e) oraz Rzymian (legiony rzymskie) i Greków (Prognostikon). Wielokrotnie posądzana była i wciąż jeszcze jest o wykorzystywanie "nieczystych " mocy, czy nawet uprawianie czarów. Stosunek taki do radiestezji, wiąże się między innymi z ciągłej niemożności do całkowicie racjonalnego wytłumaczenia istoty nieznanych sił i energii, jakie są wykorzystywane oraz lokalizowane podczas badań radiestezyjnych. Współczesne podejście do radiestezji ulega na szczęście zmianie. Obecne odkrycia naukowe i udokumentowane obserwacje ujawniają i tłumaczą niektóre zjawiska z dziedziny radiestezji jako zjawiska czysto fizyczne, dające się rejestrować przy pomocy naukowej aparatury pomiarowej. Na podstawie ostatnich badań istnieje hipoteza, że charakter promieniowania cieku (żyły wodnej) jest promieniowaniem geomagnetohydrodynamicznym.

Samo słowo radiestezja pochodzi od dwóch słów: łacińskiego - radius (promień), oraz greckiego - aisthesis (czucie, postrzeganie) i określa zdolność do selektywnego odczuwania pewnych promieniowań, powyżej tych doznań, których doświadczamy powyżej pięciu zmysłów.

Z pewnością wiele osób zadaje sobie pytanie, czy każdy człowiek ma wystarczającą wrażliwość, aby mógł z powodzeniem zajmować się radiestezją? Otóż należy to powiedzieć ze szczególnym naciskiem, że większość ludzi posiada zdolności radiestezyjne polegające na odbiorze różnego rodzaju promieniowań oraz odpowiedniej ich interpretacji. Różnice między poszczególnymi osobami polegać mogą jedynie na stopniu wrodzonej wrażliwości radiestezyjnej. Tak więc każdy z nas może zajmować się radiestezją. Oczywiście im wrażliwość naturalna jest większa, tym łatwiej i szybciej będziemy rozwijali uzdolnienia radiestezyjne podczas wykonywanych przez nas ćwiczeń. Według pewnych danych szacunkowych, około 80% ludzi może rozwinąć predyspozycje radiestezyjne pod warunkiem zachowania wszelkich zasad i kanonów etyki oraz bezpieczeństwa pracy z wahadłem, czy różdżką.

Wykorzystując znajomość pracy metodami radiestezyjnymi, jesteśmy między innymi w stanie lokalizować miejsca pod przyszłe studnie, odnajdywać tereny bogate w złoża surowców naturalnych, poszukiwać zaginionych osób oraz przedmiotów, diagnozować stany chorobowe oraz odnajdywać i zabezpieczać miejsca zapromieniowane, mające negatywny wpływ na człowieka. W badaniach tych wykorzystywane są najbardziej typowe przyrządy, będące jednocześnie atrybutami radiestezji, jakimi są wahadło oraz różdżki (rezonatory). Przy ich pomocy odbierane są informacje, a następnie kierowane poprzez układ mięśniowy i nerwowy do centrum układu nerwowego, gdzie podlegają analizie oraz interpretacji, której wynikiem jest określona reakcja przyrządów radiestezyjnych.

Radiestezja jednak to nie tylko poszukiwanie cieków wodnych, czy innych rodzajów promieniowań. Jest to przede wszystkim niezwykle silny i nierozerwalny związek człowieka z otaczającą go naturą. Dzięki współistnieniu oraz synergii ustanawiamy związek, oparty na obopólnych korzyściach, które z jednej strony wykorzystują prawo człowieka do szczęścia i dobrego zdrowia, czyli w tym przypadku mieszkania w miejscach wolnych od promieniowań, a z drugiej strony, dzięki współistnieniu z naturą, stajemy się jej wiernymi i zagorzałymi opiekunami, zapewniając jej należytą uwagę, szacunek oraz ochronę. Umiejętnie i uważnie obserwowana przyroda, jest w stanie nam dostarczyć niezwykle dużo informacji o otaczającym nas środowisku. Zachowanie się zwierząt, istnienie określonych gatunków w charakterystycznych miejscach, chmary owadów w jednych miejscach i ich brak w innych, istnienie pewnych gatunków roślin w ściśle określonych środowiskach, wygląd zewnętrzny drzew oraz elementów przyrody nieożywionej i wiele innych, mogą stanowić przebogatą księgę, pełną informacji o otaczającym nas środowisku. Musimy jednak spełnić jeden warunek, "otworzyć szerzej oczy" i zbliżyć się do natury, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku oraz postawy wykazującej się wsparciem i zrozumieniem. Niezwykle pomocnym narzędziem w tym przedsięwzięciu będzie z pewnością radiestezja, którą jak określali Chińczycy jest niczym innym jak wiatrem i wodą, a stąd do natury już tylko krok. Wstecz