Zabezpieczenie

Wpływ promieniowania cieków na organizm

Strefy promieniowania wywierają szkodliwy wpływ na ludzi, szczególnie, gdy w jednym określonym miejscu przebywa się przez długi okres czasu. Dzieję się tak podczas snu, statycznej pracy czy też w sytuacji choroby, która zmusza do przebywania w jednym miejscu. Wpływ promieniowania cieków wodnych może intensyfikować lub wyzwalać niektóre choroby. W zależności od indywidualnej odporności każdego z nas na opisywane promieniowanie, skutki mogą być zaobserwowane niezwykle szybko, bądź nawet dopiero po kilku latach. Zjawisko to ma również związek z wielkością promieniowania.
Ważne jest, aby móc samemu ocenić, na podstawie pewnych charakterystycznych objawów, że właśnie miejsce np. przeznaczone na sen, czyli regenerację organizmu po całym dniu, leży w strefie napromieniowanej. Objawy te, są dość charakterystyczne dla większości osób przebywających w takich miejscach, a są to:
- ociężałość i osłabienie podczas wstawania,
- płytki, niespokojny sen,
- wstajemy nawet bardziej zmęczeni niż się położyliśmy,
- większa podatność na różnego rodzaju infekcje,
- bóle i zawroty głowy,
- osłabienie stawów,
- nerwowość, niespokojny oddech,
- wyraźne odczuwalne mrowienie w kończynach oraz w kręgosłupie.

Najlepszym sposobem na ochronę przed wpływem opisanego powyżej promieniowania, jest "ucieczka" z miejsc zapromieniowanych. Aby to jednak było możliwe, musimy wiedzieć dokładnie gdzie się one znajdują oraz gdzie jest ich brak. W tym właśnie celu wykonywana jest ekspertyza radiestezyjna mieszkania czy działki. Często zdarza się jednak tak, szczególnie w mieszkaniach w blokach, że nie ma żadnej możliwości manewru, z uwagi na ilość miejsca. W takich przypadkach konieczne staje się ustawienie tzw. odpromiennika. Jednym z najlepszych tego typu urządzeń są odpromienniki typu interferencyjnego i należący do nich odpromiennik RADIOS. O ile nie zostanie mechanicznie uszkodzony lub przestawiony jest niezawodny i jego działanie jest bezterminowe.
Oczywiście odpromieniowanie mieszkania nie zagwarantuje nam całkowitej ochrony przed możliwością zachorowania, jednakże znacznie może wpłynąć na podwyższenie naszej odporności, z uwagi na fakt, że nasz organizm, zamiast przeznaczać energię na "walkę" z promieniowaniem, przeznaczy ją na regenerację organizmu.

Pamiętajmy, że zdrowie jest wartością niewymierną.

Siatka geobiologiczna (szwajcarska)

Nieco innym charakterem promieniowania jest oddziaływanie tzw. sieci geobiologicznej, o której pierwsze informacje podane zostały w 1975r. podczas Międzynarodowego Sympozjum Kompatybilności Elektromagnetycznej w Szwajcarii i stąd potoczna nazwa tego promieniowania, promieniowanie Siatki Szwajcarskiej. Jest to sieć mająca postać pionowych ścian promieniowania, szerokości około 200cm, usytuowanych w kierunku północ - południe oraz wschód - zachód. Odległość między ścianami na obszarze Europy wynosi około 2 metry w kierunku N - S i 2.5 metra w kierunku E - W. Istotne jest, że energia tego promieniowania jest określana jako zieleń ujemna lub kolor szary i ma niekorzystny wpływ na organizm ludzki. Szczególnie niebezpieczne są węzły (skrzyżowania ścian), zwłaszcza w połączeniu ze skrzyżowaniem cieków wodnych lub wspomnianych, ścian siatek wyższego rzędu. Istotny jest fakt, że promieniowanie to nie jest jeszcze neutralizowane, dlatego należy je dokładnie nanieść wraz z promieniowaniem cieków wodnych na plan mieszkania lub działki podczas ekspertyzy radiestezyjnej, aby można było uniknąć dłuższego przebywania w miejscach stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka.Wstecz